DELA

Ekergården bör renoveras för 150 000

ECKERÖ. Ekergården i Eckerö bör renoveras. Byggnadskommittén som ansvarar för renoveringen och tillbyggnaden av Ekergården uppger att arbetet kostar 130 000. Dessutom tillkommer kostnader för projektering och projektledning, så byggnadsinspektören uppskattar att totalsumman landar på 150 000.
Kommunstyrelsen föreslår att 150 000 euro frigörs från Rafael Mattssons åldringsvårdfond för att genomföra projektet. Fondens totala medel utgör cirka 190 000 euro. Fullmäktige tar det slutliga beslutet. (ml)