DELA

Ejderhäckningen ser bra ut

I Åbolands skärgård har sjöfåglarna en bra sommar, skriver Åbo Underrättelser. Hur det ser ut på Åland verkar ännu vara för tidigt att säga.
– Ejderhäckningen ser ganska bra ut i år, berättar Jörgen Eriksson, biträdande naturvårdsintendent vid landskapet.
Det är främst på sydvästra Åland de häckar säger han också. Hur det ser ut med vigg och svärta kan han inte svara på i dagsläget.
– Det är för tidigt att säga något om dem ännu, de är fortfarande på land, säger han.
I Åbo Underrättelser skriver man också att skarvarna blir allt fler, något som inte gäller för Åland.
– Vi hade en liten koloni skarvar på Brändö för några år sedan, säger han. Men fortfaranda har vi en hel del skarvar som översomrar här i alla fall.
– Men jag tror inte att det direkt är någon som skulle vilja att vi hade en massa skarvar här heller, påpekar han slutligen. (js)