DELA

Ehrnström lyfter åter högre lön

Den invecklade knuten kring ÅHS förvaltningschef Björn-Olof Ehrnströms lön har lösts upp av landskapets förvaltningschef Arne Selander.
Ehrnströms lön höjdes av ÅHS-styrelsen, som enligt landskapsregeringen inte hade rätt att höja hans lön, men eftersom beslutet hunnit vinna laga kraft så gällde det ändå. Ehrnström valde dock att inte lyfta den förhöjda lönen tills han uppmanades till detta av landskapets förvaltningschef i slutet av mars i år.
ÅHS-styrelsen konstaterar att landskapsregeringen valt att inte ta ärendet till ny prövning, något som styrelsen anhållit om, och antecknar därför landskapsregeringens meddelande för kännedom. (ao)