DELA

Eget EU-kontor räcker inte

En egen EU-representation i Bryssel skulle ha ett symbolvärde, men det skulle också innebära att Åland hamnar utanför händelsernas centrum eftersom många ärenden hanteras inom medlemsländernas representationer.
Det sade Britt Lundberg (c) när Johan Ehn (fs) funderade på om ett åländskt lobbykontor i Bryssel skulle vara ett bra sätt att påverka EUs beslutsprocesser så fort som möjligt.
Landskapet har i dagsläget en egen specialrådgivare vid Finrep – Finlands permanenta representation i Bryssel. Och det fungerar bra, tycker både Britt Lundberg och Roger Jansson (fs), som intygade att FinReps personal, från högsta till lägsta tjänsteman, är mycket hjälpsam.
Johan Ehn underströk att han talade om ett komplement till specialrådgivaren, men han vill också se en utvärdering av vad landskapet får ut vad den befattningen. (pd)