DELA

Egendomsbrott till åtalsprövning

Två män misstänks för ett antal egendomsbrott som inträffade i Mariehamn och Jomala natten mellan den 2 och 3 juli 2014, Männen hade tillgripit en bil från Örtvägen i Mariehamn samt en släpvagn utanför ett företag på Godbyvägen i Jomala I samband med tillgreppet av släpvagnen hade de misstänkta även försökt bryta sig in i företaget. Under natten tillgreps även en hel del lös egendom, bland annat verktyg och fiskeredskap från en bostad i Mariehamn samt en moped från Fågelberget i Jomala. Polisen påträffade på morgonen den 3 juli 2014 en av de misstänkta på en parkeringsplats i Jomala. Den misstänkte hade då den tillgripna bilen, med slä,p i sin besittning. På släpet och i bilen påträffades den tillgripna mopeden samt stöldgods från lägenheten.
Polisen har slutfört förundersökningen och överlämnar den till åtalsprövning. Brottsrubriceringarna är tre fall av stöld, ett fall av försök till stöld, ett fall av häleri samt ett fall av bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. (hh)