DELA

EG-domstol har hört Viking Line

Om kanske ett halvt år, optimistiskt räknat, får Viking Line veta hur det blir med rätten att anställa icke finländska sjömän ombord på Rosella.
Planen har varit att byta till estnisk flagga för Rosella och anställa estnisk besättning ombord. Fartyget går i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Viking Line tog upp saken i High Court och Justice i London för ett par år sedan och domstolen gav Viking Line rätt att ta ombord också annan än finländsk personal.
Sjömansunionen överklagade och appellationsdomstolen beslöt be om ett förhandsbesked från EG-domstolen.
– Det var muntlig behandling i domstolen. Det var vi, Sjömansunionen och ITF (internationella transportfederationen) samt elva medlemsstater, Norge och kommissionen på plats, berättar Vikings jurist Jan Hanses.
Det var tio frågor som fördes till EG-domstolen och dem har parterna nu fått ge sina synpunkter kring. När besked kommer är svårt att veta, enligt Hanses.
– Jag har haft den optimistiska uppfattningen att det kan komma inom sex månader, men fackcentralens folk tror att det kan ta ett år och mer.
– Före sommaren blir det åtminstone inte. Eventuellt kan generaladvokaten ha sitt förslag klart till sommaren.
Dagen före Rosella-hörandet hade domstolen upp Vaxholmsfallet i Sverige, det där ett lettiskt bolag anlitades för ett skolbygge och byggfacket protesterade. På fackligt håll anser man att de här två målen är av samma art och kanske avgörs samtidigt, men Hanses har en annan uppfattning.
– I Vaxholmsfallet ville facket att ett lettiskt bolag på svenskt territorium skulle följa svenska kollektivavtal. Men i fallet Rosella handlar det om att byta till estnisk flagga så Rosella blir estniskt territorium. Och där vill facket att vi följer finländska avtal, säger Jan Hanses. (ht)
.