DELA

Efterlyser långsiktig plan för Pommern

Landskapsregeringen har till Mariehamns stad beslutat betala ut stöd för bytet av huvuddäcket på museifartyget Pommern.

Enligt en tidigare överenskommelse ska landskapet stå för 80 procent av kostnaderna för större reparationsarbeten, i detta fall 257 636 euro.

– Ytterligare stöd för stora renoveringsarbeten på Pommern kommer inte att utbetalas innan staden och Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum har utarbetat och fastställt en ny långsiktig plan för renoveringsarbetena på Pommern, sägs i beslutet, där det nämns att elsaneringen på Pommern inte är redovisad och att budgeterade medel saknas för denna. (ms)