DELA

Efterlyser förslag på skärgårdsprojekt

”Ge din kommun förslag på projekt.” den uppmaningen ger skärgårdsnämnden till alla skärgårdsbor.
Vid skärgårdsnämndens senaste möte diskuterades den nya programperioden och då konstaterades det att det finns program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, för utveckling av landsbygd, skärgård och öar.
Skärgårdsnämnden beslöt att vända sig till skärgårdskommunernas politiker, nämnder, företagare, föreningar, byalag och privatpersoner med frågan: ”Vilka utvecklingsprojekt vill vi genomföra som borde kunna stödjas med EU-medel? Beskriv projektidéerna kort.”
Förslagen skall vara inlämnade till respektive kommun senast den sista maj. Skärgårdsnämnden har möte den 4-5 juni. (ab)