DELA

Eckeröstyrelsen positiv till stiftelsestöd

ECKERÖ. Kommunstyrelsen är positiv till bildande av en stiftelse för Eckerö Post- och tullhus och föreslår därför att kommunen ska gå med i stiftelsen med ett grundkapital på 10.000 euro. För ändamålet anhåller man om tilläggsbudget.
Förslaget ska behandlas på kommunfullmäktigemötet i morgon kväll. (ck)