DELA

Eckeröskatten oförändrad

ECKERÖ. Inkomstskatten i Eckerö blir 18,25 procent nästa år, samma som i år. Den allmänna fastighetsskatten höjs från 0,60 till 0,70 procent.
Inför mötet hade kommundirektör Jörgen Lundqvist föreslagit en höjning av inkomstskatteprocenten till 18,5 eftersom det enligt honom råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i kommunen och vilka följder lågkonjunkturen kommer att få i och med sviktande samfundsskatt och Rederi ab Eckerös utflaggning till Sverige.
Kommunstyrelsen valde att gå ännu längre och föreslå en höjning till 18,75 procent.
Fullmäktigeledamot Mattias Sjöström föreslog oförändrad skatt medan Jan-Anders Öström understödde kommunstyrelsens höjningsförslag. För höjd skatt röstade Marcus Eriksson, Tage Mattsson, Beatrice Nordling och Jan-Anders Öström. För bibehållen skatteprocent röstade Janne Fagerström, Henrietta Hellström, Monica Häggblom, Jan-Erik Mattsson, Gun Rosenqvist, Helmer Wikblom, John Hilander och Mattias Sjöström.
Omröstningen slutade alltså 8-4 för 18,25 procent. (ao)