DELA

Eckerös äldreråd letar medlemmar

Eckerö pensionärsförening föreslog för kommunen i våras att man bör instifta ett äldreråd för att öka delaktighet och inflytande för äldre och funktionsnedsatta.

Rådet skulle fungera som diskussions- och utvecklingsorgan beträffande framtidsfrågor för äldre och personer med funktionsnedsättning, förbättra deras förutsättningar att fortsätta bo hemma, få kvalitativa tjänster samt påverka tjänsternas innehåll och utförande.

Kommundirektören har skickat ut förfrågan till Eckerö pensionärsförening om nominering av tre ordinarie ledamöter senast den 16 november. Kommundirektören går också ut med upprop i Eckerö info om intresseanmälningar för att delta i äldrerådets arbete.

Socialnämnden nominerar två av rådets medlemmar och personliga ersättare bland inkomna intresseanmälningar, senast vid sitt ordinarie möte i december. (hh)