DELA

Eckerönämnd får inte befrielse

ECKERÖ. Näringsnämnden i Eckerö kommun har anhållit om att få avvecklas eller försättas vila under 2010. Detta sedan kommunfullmäktige i årets budget gått emot näringsnämndens instruktioner.
– Det kunde bland annat konstateras att enligt näringsnämndens instruktion, verksamhet och inriktning, skall nämnden stöda bygdens företag och företagare och utgöra en kontaktyta mellan kommunens förvaltning och dessa. Enligt fullmäktiges beslut i budgeten skall dessa rader strykas och nämnden icke syssla med dessa ärenden, skriver man i sin anhållan.
Nämnden konstaterade enhälligt att det inte ”går att bedriva en positiv näringsverksamhet med denna negativa inställning från kommunens ledande förtroendevalda.”
Kommunfullmäktiges svar är att man inte ger sitt medgivande om en befrielse från nämndens ledamöters förtroendeuppdrag då giltiga, individuella skäl saknas.
– Kommunfullmäktige finner inte heller någon annan bärande motivering för att nämndens verksamhet tillfälligtvis skulle upphöra under 2010 utan anser tvärtom att näringsnämnden anpassar och prioriterar sin fortsatta verksamhet till gagn för kommunens näringspolitik utifrån de begränsningar som kommunfullmäktige tidigare beslutat om och i enlighet med budgeterade anslag. (mt)