DELA

Eckerökritik mot slutförvar noterat

Eckerö kommuns kritiska synpunkter på det planerade slutförvaret i Forsmark har noterats i sammanställningen över de samrådsmöten som kärnavfallsbolaget SKB har hållit, berättar kommundirektör Jörgen Lundqvist i ett pressmeddelande.
Kommunen invänder mot slutförvaret för att Östersjön redan i dag är ett av världens mest radioaktiva hav och att ett slutförvar ökar risken ytterligare för radioaktiva läckage.
I utlåtandena hänvisar kommunen till att EU:s ministerråd hösten 2009 antog en särskild strategi för Östersjön – en strategi som förutsätter både förebyggande miljöskyddsinsatser och åtgärder som främjar människors hälsa och säkerhet i kustländerna. (ao)