DELA

Eckerökritik mot jordförvärvsförslag

Kommunstyrelsen i Eckerö anser enhälligt att landskapsstyrelsens förslag om förenklad praxis vid beviljandet av jordförvärvstillstånd har flera brister.
I sitt utlåtande om förslaget efterlyser man bland annat en grundläggande analys och en samlad översyn av samtliga jordförvärvsvillkor och inte bara en genomgång av olika paragrafer.
Dessutom betonar kommunen vikten av att tydligt i lagtext förankra exakt vad som kommer att gälla eftersom det är det som människor skall utgå ifrån. Nu finns det en risk för att bara den som besvärar sig mot ett beslut kan få rätt och det, anser kommunstyrelsen i Eckerö, att strider mot de medborgerliga likställighetsprinciperna.
– Det anges att förslaget ej har nämnvärda konsekvenser. En ökad tillgång till attraktiva strandtomter skulle enligt Eckerö kommun definitivt få konsekvenser, skriver kommunen. (tt-s)