DELA

Eckeröherden i Hammarland

Vid besättande av kyrkoherdetjänsten i Grankulla svenska församling har sökandena tf kaplanen i Grankulla svenska församling TL Ola Byfält, församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg och kaplanen i Esbo svenska församling Ulrik Sandell förklarats behöriga för tjänsten. De har uppförts på valförslag så att församlingspastor Monica Heikel-Nyberg har uppförts i första förslagsrum, kaplan Ulrik Sandell i andra och tf kaplan Ola Byfält i tredje förslagsrum.
Kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson har beviljats tjänstledighet från den 13 september i år till och med den 31 januari 2011.
Kyrkoherden i Eckerö församling, kontraktsprosten Mårten Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling från den 1 september till och med den 31 december i år. (ak)