DELA

Eckeröflirt med Hammarland

I Eckerö diskuteras just nu kommunernas nämndstrukturer. Kommunstyrelsen vill nu veta hur Hammarland ser på att de två kommunerna skulle inrätta gemensamma nämnder.
Hammarlands kommunstyrelse beslöt vid sitt senaste möte att begära utlåtanden från byggnadstekniska nämnden, fritidsnämnden, skolnämnden och socialnämnden.
Målet för Eckerö kommun är att eventuella förändringar skulle träda i kraft från och med år 2012. (ak)