DELA

Eckerö vill höja taxan för avfall

På torsdag får Eckeröfullmäktige ta ställning till kommunstyrelsens förslag att höja alla avfallstaxor med 10 procent. Från början föreslogs oförändrad taxa, men den föreslagna höjningen motiveras med att kostnaden för kommunens renhållningsansvar ökar när personal utbildas och maskinell utrustning hyrs.
Kommunens revisorer har påpekat att hushållens självfinansieringsgrad måste öka för avfallshanteringen och att en kompletterande avfallstaxa borde införas.
Vid mötet på torsdag tar fullmäktige ställning till höjning av också andra taxor, men de rör sig kring bara 3 procent. (ao)