DELA

Eckerö räknar med förlust i år

Eckerö kommun budgeterar ett minus på drygt 230 000 euro i år. Orsaken är enligt kommundirektör Arsim Zekaj ökade sociala utgifter och minskade landskapsandelar. Det preliminära bokslutet för 2017 visar ett plusresultat.

Skatteprocenten behålls på samma nivå som 2017, 18, 5, och också fastighetsskatten är oförändrad. Kommunen uppbär ingen fastighetsskatt för stadigvarande bostad. (ao)