DELA

Eckerö på plus i fjol

ECKERÖ. 2009 blev ett bra år för kommunen – ett överskott på 755.000 euro, vilket fullmäktige noterade på sitt senaste sammanträde.
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse pekat på att kommunen under 2009 hade köpt konsulttjänster gällande personalen och förvaltningen för betydande summor men att någon utvärdering gällande resultatet av konsulttjänsterna inte hade gjorts. Inte heller hade organisationen förändrats.
Gällande hyresbostäderna har revisorerna konstaterat att hyresintäkterna inte täckte driftskostnaderna, än mindre avskrivningarna. Revisorerna vill att kommunen utreder om bostäderna i stället bör säljas. (ao)