DELA

Eckerö negativt till friare öppettider

Landskapsregeringen vill upphäva affärstidslagen för landskapet Åland.

Förslaget skulle möjliggöra för näringsidkare inom den dagliga minuthandeln att bestämma sina egna öppettider i större utsträckning istället för att som med nuvarande lag hålla stängt vissa dagar.

Eckerö kommun förhåller sig positivt till åtgärder som gynnar företagare men understryker att lagförslaget kan få en viss negativ inverkan ””gentemot mindre butiker på landsbygden då dessa inte har de ekonomiska förutsättningarna att utöka sina öppettider, vilket leder till att potentiella kunder söker sig till större butiker”.

Förslaget kan innebära ökade kostnader för kommunerna, eftersom barnomsorgen i framtiden eventuellt måste anordnas även under dessa dagar och även nätter för barn med föräldrar yrkesverksamma inom minuthandeln.

Kommunstyrelsen omfattar inte landskapsregeringens förslag om friare öppettider för affärer. Det beslutades på det senaste mötet. (sb)