DELA

Eckerö mot LR i avloppsfråga

– Eckerö avvisar förslag till ökad kommunal tillsyn över enskilda avloppslösningar.
Det skriver kommundirektör Jörgen Lundqvist i ett pressmeddelande med anledning att kommunstyrelsen behandlat landskapsregeringens förslag om att kommunerna skulle ta över både tillståndsgivning och tillsyn av mindre avloppsanläggningar på till exempel hotell och stugbyar.
Eckeröstyret menar att tolkningsutrymmet blir stort och att det finns en betydande risk för lokala avvikelser.
– Vi riskerar att åtminstone under några år få en negativ miljöeffekt, det vill säga att förslaget slår sönder en fungerande organisation, men kräver i gengäld nyrekrytering, kompetensuppbyggnad och etablerande av en helt ny organisation som ännu inte finns i sinnevärlden, skriver Lundqvist.
– Förslaget till ändring av Miljöskyddsförordning och Vattenskyddsförordning utifrån tidigare vidtagen revidering av Miljöskyddslagen, är varken finansierat eller konsekvensbedömt, hävdar Eckerö kommun.
– I praktiken innebär förslaget en långtgående kostnadsövervältring till kommunsektorn som också ställer nya krav på kommunal rekrytering och kompetensförsörjning.
Det är miljöprövningsnämnden som i dag har ansvar för tillstånd och tillsyn av samtliga avlopp på Åland.