DELA

Eat öppet tillsvidare

Restaurang Eat på Torget i Mariehamn fortsätter med verksamheten trots att stadsstyrelsen beslutat att häva kontraktet med krögaren Mikael Andersson.
– Jag tänker överklaga beslutet till Ålands förvaltningsdomstol genast jag får pappren från staden, säger Andersson.
– Det betyder att vi kan hålla öppet som vanligt tills frågan är juridiskt avgjord.
Konflikten mellan staden och Andersson gäller dels öppettiderna, dels skötseln av de allmänna toaletter som finns i anslutning till restaurangen. (tt-s)