DELA

Eat får en skriftlig varning av ÅMHM

Torgkafét Eat i Mariehamn får en skriftlig varning för överträdelse av alkohollagen.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att bolaget Eat Mariehamn ab varken registrerat försäljningsuppgifter eller personaluppgifter under hela 2012.
Eat fick i början av året en skriftlig anmärkning av Åmhm med uppmaningen att inom januari lämna de uppgifter som krävs. Ingenting hördes och Åmhm sände då ett hörande till företaget. Eftersom inte heller det resulterade i något svar skärper myndigheten nu anmärkningen till en varning.
Om Eat fortsättningsvis undlåter att lämna uppgifterna återkallas alkoholtillståndet.
Mariehamns stad beslöt nyligen att häva hyresavtalet med Eat från Torget för att man inte uppfyllt de överenskommelser som finns i arrendeavtalet om bland annat vinteröppet och städning av de allmänna toaletterna. (tt-s)