DELA

E-röstning och sänkt åldersgräns i valet 2019

Inför valen 2019 på Åland ska det gå att rösta via internet. Och åldersgränsen för rösträtt och valbarhet ska sänkas till 16 år.
Kansliminister Wille Valve (M) ska tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslaget till ny vallag där bland annat e-röstning och sänkt åldergräns ska tas upp.
Arbetsgruppen ska ta ställning till förutsättningarna för att införa e-röstning vid lagtings- och kommunalval samt överväga möjligheter och konsekvenser av att sänka åldern för allmän rösträtt till 16 år. Arbetsgruppen kan dessutom ge andra förslag till en modernisering av lagen om lagtingsval och kommunalval samt annan lagstiftning som berör lagtings- och kommunalval.
I arbetsgruppen sitter Casper Wrede (ordförande), Mikael Juresta (sekreterare), Lotta Angergård, Kent Häggblom, Ronny Lundström, Diana Lönngren och Vivan Nikula.
Minister Valve tillsätter även en politisk referensgrupp bestående av Wille Valve (M, ordförande), Cia Nummelin (C), Bengt Hagström (Lib), Barbro Sundback (S) och Erik Schütten (ÅF).
Till gruppens uppgifter hör att vid behov ge ledning, styrning och politisk input till valreformsarbetet. Som den politiska referensgruppens sekreterare fungerar Casper Wrede. (ns)