DELA

Dyrt ansluta till Jomalaavlopp

Från årsskiftet kostar det minst 2800 euro att ansluta sig till avloppsledningsnätet i Jomala. I dag kostar det 940 euro.
Den kraftiga höjningen beror delvis på att avgiften inte har höjts sedan början av 1990-talet och på ökat intresse att ansluta sig till följd av de strängare kraven på rening.
– Det här är fortfarande självkostnadspris, så det blir inte pengar över, konstaterar tekniska nämndens ordförande Clas-Göran Holmberg.
Men hittills har alla i kommunen fått vara med och betala för anslutningarna, vilket alla inte har tyckt om. Holmberg tror att det blir rättvisare på det här sättet, även om han håller med om att höjningen är stor nu när den kommer. (ht)