DELA

Dyraste lånen i Ålandsbanken

Ålandsbanken har, enligt den finska affärstidningen Taloussanomat, höjt sin räntemarginal för bostadslån från 0,95 procent i juni till 1,05 procent i juli. Skillnaden mellan Tapiola bank, som har de billigaste bostadslånen, och dyraste Ålandsbanken är nu 915 euro.
Utgångspunkten för beräkningarna har varit ett bostadslån på 85.000 euro som amorteras en gång i månaden under 15 års tid.

Taloussanomat har jämfört lånepriserna i huvudstadsregionen och kring Tammerfors och kommit fram till att sex av tio banker har höjt sina räntemarginaler i juli. Tidningen konstaterar att bankerna nu tar över hälften av bostadslånens totala ränteutgifter.
Tre månaders euribor, som rekommenderas av Nordeas filialer, har den lägsta helhetsräntan enligt Taloussanomat. (tt-s)