DELA

Dyrare tillbyggnad vid Vikingaåsens skola

Jomala kommun hade avsatt 40000 euro i budgeten för utredning och projektering av en om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola. För detta har man upphandlat en arkitekt för planeringen.

Nu tredubblas den kostnaden då det inte finns något digitalt ritningsunderlag och skolan sedan tidigare är om- och tillbyggs i olika skeden. Man vill även se över kon-
ditionen och säkerställa skolans nuvarande skick.

För detta beviljade Jomalas fullmäktige tilläggsmedel på 80 000 euro.