DELA

Dubbla bordlagda bygglovsärenden

Rundorna kring Ålbiocom ab (fd. Ålandskomposten ab) fortsätter.

Nu har byggnadstekniska nämnden i Sunds kommun beslutat att bordlägga två ärenden kring företaget och dess bygglov. Det gäller dels ett ärende där Ålbiocom inte inlämnat en tillräcklig komplettering till sin ansökan om bygglov för en byggnad och en takkonstruktion i anslutning till fyra mottagningsfickor, dels om ett ärende där företaget påbörjat ett bygge utan beviljat bygglov.

Där har nu en ansökan om bygglov lämnats in, men ännu inte kompletterats på det sätt nämnden bett om. De båda ärendena är bordlagda till nämndens nästa möte den 3 september. (inj)