DELA

Dubbelt för fort på trimmad moppe

En 16-årig yngling körde i september längs Neptunigatan på en moped. Han höll 62 kilometer i timmen på vägsträckan där begräsningen är 30 kilometer i timmen. I området ligger bland annat Sjömansskolan och Ålands yrkesskola varför landskapsåklagare Heidi Röblom konstaterar att mannen äventyrade andras liv och hälsa.
Mopeden var trimmad vilket gjorde att den kunde gå fortare. Därför straffades 16-åringen dels för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, dels för trafikförseelse.
Straffpåföljden blev 27 dagsböter om sex euro eller 162 euro. Han ålades också ett körförbud vid ingripandet vilket gick ut förra veckan. (mt)