DELA

Dubbelt fler flickor läser två språk

På högstadiet är andelen som bara läser ett frivilligt språk 45 procent, medan 26 procent läser två språk. Resterande läser inte något frivilligt språk alls. Det framgår av Åsubs senaste skolstatistik.

”Andelen flickor som väljer att läsa två språk är nästan dubbelt så stor som samma andel bland pojkarna”, skriver man i sin rapport.

Flest läser finska (55 procent), därefter följer tyska med 23 procent och franska 11 procent. Nytt för hösten är att över åtta procent valt att läsa spanska. Detta då både spanska och ryska kan erbjudas som frivilligt språk enligt den nya läroplanen som började användas höstterminen 2021. (hh)