DELA

Du kan föreslå stipendiater i stan

Fram till 19 juni kan allmänheten förslå vem eller vilka som ska få Mariehamns stads stipendier inom kultur och idrott/fritid. Grundkravet är att den som nomineras ärr bosatt i Mariehamn. En förslagslåda finns i Mariehamns stadsbibliotek.
Förra året fick 6 personer dela på stipendierna.
– För Kulturstipendiet gäller att mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet, berättar Lars Midbjer, Kultur-Biblioteksledare i Mariehamn.
– För idrotts/fritidsstipendiet gäller att stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.