DELA

Drygt 40 000 ges i stöd till fiskeprojekt

Landskapsregeringen beviljar 42 340 euro i stöd till Leader Åland r.f. för ett projekt för hållbart fiske.
Målet med projektet är att skapa möjligheter för ett ekologiskt och hållbart fiske där både nybörjare och erfarna sportfiskare ska ges möjlighet att utöva sitt intresse med friska och rika fiskbestånd. Projektet skall bland annat skapa förutsättningar för lättförståeliga och lättanvända fiskekort, ta fram gemensamma rekommendationer för fisket som fredningstider, minimi- och maximimått med mera.
Projektets totala kostnader beräknas uppgå till 47 340 euro, så stödet landskapet beviljar är högst 90 procent. (ml)