DELA

Drygt 200 fler ålänningar

211 personer har Ålands befolkning ökat med hittills i år, enligt Åsubs statistik. I Mariehamn är ökningen 78 personer och på landsbygden 134, varav Jomala 114, medan skärgårdsbefolkningen minskat med en person.

Det föddes 67 barn under andra kvartalet och 130 totalt under första halvåret, vilket är en minskning från 144 första halvåret i fjol. Antalet avlidna ökade däremot och blev 50 det andra kvartalet och 128 från årets början. Detta kan jämföras med 95 under första halvåret i fjol, vilket dock var ett ovanligt lågt antal. Födelsenettot, födda minus döda, är således bara 2 personer hittills i år mot 49 i fjol, skriver Åsub.