DELA

Dryga böter för lögn i polisförhör

En 26-årig man har dömts till dryga böter av Ålands tingsrätt för att han dels har farit fram med osanning i ett polisförhör i april i fjol, dels för att han gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten i Jomala i oktober i fjol.
Mannen hade hörts som vittne i polisens förundersökning i ett brottmål och ljugit på tre punkter trots att han blivit upplyst om sin skyldighet att tala sanning.
I oktober hade han kört personbil med fyra passagerare, av vilka tre var minderåriga, i Jomala Dalkarby i 163 km i timmen på 90-sträcka.
Han medgav båda brotten och dömdes skyldig. Vid straffmätningen jämförde tingsrätten med en Högsta domstolen-dom från 1991 där 154 km i timmen på 80-sträckan var grovt äventyrande. I det aktuella fallet höll skymningen dessutom på att falla och trafiken var livlig i båda riktningarna.
Straffet blev sammanlagt 80 dagsböter á 21 euro, 1.680 euro. Körförbudet upphör den 7 april. (ao)