DELA

Dryg miljon för musikskola

Ålands musikinstitut beräknas i landskapsbudgeten ha kostnader på drygt en miljon euro nästa år. En beräknad inkomst på 135 000 minskar landskapets nettoutgift i motsvarande mån.

Ett långsiktigt mål är att jämna ut obalansen mellan könen i olika ämnen. En majoritet av de sökande till nästa läsår är flickor. Till exempelvis dansskolan sökte 41 flickor och två pojkar. (ao)