DELA

Droglag inte aktuell ännu på två år

Den lag om tvångsvård av missbrukare som man velat få till stånd under en längre tid, blir inte aktuell förrän om tidigast två år.
Hälsovårdsminister Harriet Lindeman och avdelningschef Carina Strand träffade i fredags justitieminister Tuija Brax och lagstiftningsråd Sten Palmgren i Helsingfors för att diskutera möjligheterna att ta över behörigheterna till lagstiftning som skulle göra det möjligt för landskapet att stifta lagar om tvångsvård av missbrukare samt ge möjligheter till en strängare tillämpning av strafflagen vad gäller konsumtion och ringa innehav av narkotika.
Under diskussionen framgick att justitieministeriet inte har resurser att utreda frågan under de närmaste två åren. För att komma vidare i arbetet diskuterades möjligheten att inleda ett projekt för att kartlägga lagstiftningen om tvångsvård av missbrukare i de nordiska länderna.

Fortsätter diskussionen
Harriet Lindeman framförde under mötet önskemål om att en blandad arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av lagstiftningsbehörighet på dessa områden. Den åländska hälsovårdsministern avser också kontakta omsorgsminister Paula Risikko för en fortsatt diskussion.
Diskussionen var ett led i landskapsregeringens målsättning att arbeta för ett drogfritt Åland. För att uppnå det målet önskar landskapsregeringen införa möjligheter till tvångsvård av missbrukare enligt svensk förebild. (la)