DELA

Drogförebyggande dagar på Åland

Ålands Nykterhetsförbund ordnar tillsammans med bland andra Ålands landskapsregering, Fältarna, Fri Från Narkotika och Socialmissionen på Åland, ett tvådagarsevenemang om drogförebyggande. Bland annat arrangeras föreläsningar och workshops.
Temat är” Stärkt självkänsla – Mindre beroende?” och tar till exempel upp medberoende, föräldrastöd, råd till anhöriga till missbrukare och hur man får bättre självkänsla. Föreläsningar hålls av bland andra kyrkoherde Jan-Erik Karlström, ungdomsledare Cita Nylund och Lena Nevander-Friström, socionom och författare.
Evenemanget hålls den 8-9 oktober på Självstyrelsegården i Mariehamn och anmälan ska göras senast den 24 augusti till Ålands Nykterhetsförbund. Ytterligare information ges av Anette Karlsson-Karlström vid Ålands Nykterhetsförbund. (js)