DELA

Drivande stockar utanför Brändö

Mariehamns sjöbevakning varnar alla sjöfarare som vistas i området Brändö Torsholma och Asterholma. I vattnen finns drivande stock och massaved. (mt)