DELA

Driften av golfbanan bordlades

Näringsministern Jörgen Strand (fs) skulle i går fatta beslut om upphandlingen av driften av den planerade golfbanan i Godby/Ämnäs.
Han valde dock att föra över ärendet till plenum så att hela landskapsregeringen är med och fattar beslutet. Ärendet tas upp igen på tisdag. (as)