DELA

Domstolen avvisade besvär om omskärelse

En privatperson har besvärat sig till förvaltningsdomstolen över Ålands hälso och sjukvårds beslut i maj att erbjuda manlig omskärelse, men till fullkostnadspris. Om ÅHS inte har möjlighet att genomföra ingreppet kan man skriva en remiss till en privat läkare, men utan att stå för kostnaderna.

Det den klagande ville att förvaltningsdomstolen skulle ta ställning var omskärelse av minderåriga, vilket personen inte anser vara etiskt försvarbart. Besväraren menar också att ÅHS överskridit sina laga befogenheter och fattat beslut i felaktig ordning.

Förvaltningsdomstolen konstaterar dock att ÅHS beslut inte är överklagbart genom besvär eftersom det inte har någon omedelbar rättslig verkan på vare sig besväraren eller någon annan enskild person.

”Förvaltningsdomstolen är inte heller behörig att utöva allmän styrning eller övervakning av landskapets hälso- och sjukvårdsväsende eller att ge förhandsavgöranden om landskapslagstiftningen eller rättsläget i övrigt”, skriver förvaltningsdomstolen också i sitt svar. (lb)