DELA

Domstol ger landskapet rätt

Högsta förvaltningsdomstolens har gett landskapsregeringen rätt gällande Kristian Karlssons skördeskadeersättning för äppelskador år 2004.
När de cirka 336.000 euro i skördeskadeersättning till äppelodlare delades ut i början av 2005 gick den största delen till en odlare som enligt äppelodlarföreningen inte gjort sitt yttersta för att undvika skadebortfall.
– Det sänder fel signaler, sa Kristian Karlsson till Nya Åland då.
Karlsson var missnöjd över att han, som försökt rädda så mycket som möjligt av äppelskörden, fått sämre ersättning än odlare som inte gjort något alls och sökte ändring hos landskapsregeringen.
Landskapet stod fast vid sitt beslut, varpå Kristian Karlsson besvärade sig till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu alltså gett landskapsregeringen rätt. (as)