DELA

Domkapitlet villigt prata Ålands kyrka

Domkapitlet i Borgå inbjuder nu kyrkoherdar och kyrkofullmäktigeordföranden på Åland till ett möte under vintern för att diskutera idéerna om en självständig kyrka inom Ålands prosteri.
Domkapitlet tar upp frågan om en Ålands kyrka till ny behandling efter mötet på Åland och kyrkomötet i maj i år.
Bakgrunden till beslutet är att tre kyrkofullmäktigeordföranden, i Mariehamn, Jomala och Finström-Geta, i maj i fjol skickade brev till de åländska församlingarna där man ville ha svar på en del frågor om den åländska kyrkliga identitet. Frågorna gällde om Åland prosteri kunde fungera mera självstyrt under en landsprost.
De tre kyrkofullmäktigeordföranden har tolkat svaren som att det finns ett klart intresse för en åländsk modell.
Nu inbjuder alltså domkapitlet till vidare diskussioner. (ka-f)