DELA

Dömdes för brott mot båttrafiklagen

En 21-åring från Jomala har dömts till böter i tingsrätten för att han brutit mot den gemensamma fiskeripolitiken i EU.
I egenskap av ägare till och innehavare av ett registrerat fiskefartyg körde han i slutet av maj i år med fartyget från Korrvik till Slätholmen i Lemland trots att fartygets beteckning inte hade satts på båda sidorna av fartygsbogen. Ombord på fartyget fanns 14 personer trots att det fanns bara en livflotte för sex personer ombord och flytvästar och andra flytredskap saknades.
21-åringen erkände de båda brotten i september. Tingsrätten konstaterar också att Åland har lagstiftningsbehörigheten när det handlar om användningen av fiskefartyg i sjötrafik, men att lagstadganden saknas och därför ska rikslagstiftningen tillämpas.
Straffet blev åtta dagsböter, totalt 112 euro.