DELA

Dömd för grovt äventyrande

En företagare har dömts till 3.016 euro i böter för att ha kört 63 km på 30-sträcka i Jomala Prästgårdenby i augusti i år.
Farten mättes upp till 69 km i timmen, men enligt direktiv från inrikesministeriet i december 2007 dras 3 km av eftersom de mätare som används anses vara något inexakta.
Körningen skedde en fredag förmiddag vid halv tiotiden, och företagaren hävdade att han inte orsakat allvarlig fara när vägen var tom på andra fordon och personer. Han hänvisade till en dom i Åbo hovrätt från juni i år som gällde fortkörning på samma sträcka och där överskridningen också var mer än den dubbla. Hovrätten dömde den gången föraren för vanligt äventyrande, inte grovt.
Tingsrätten ansåg ändå att det fanns fog för den strängare domen i det aktuella fallet eftersom syftet med 30-begränsningen var att skydda skolbarn och fotgängare på väg till och från skolan. Vägsträckan har tre övergångsställen. Dessutom regnade det så vägbanan var våt, konstaterade rätten och dömde mannen till 58 dagsböter.
Körförbudet blev kortare än brukligt, cirka tre månader.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax