DELA

Dömd bonde får behålla sina biffdjur

58 dagsböter blev straffet för den jordbrukare i Finström som nyligen åtalades för att ha vanvårdat sina djur så att fyra av dem dog inne i ladugården.
Mannens ohälsa under den aktuella tiden, april-maj i fjol, beaktades som grund för strafflindring. I pengar innebär dagsböterna 3.770 euro.
Åklagaren hade yrkat på förbud för jordbrukaren att hålla djur i fortsättningen, men tingsrätten dömde inte ut något sådant.
Veterinär Peter Saul berättade under rättegången att det inte funnits något att anmärka på skötseln av djuren efter att den tidigare vanvården upptäcktes vid en inspektion efter en anonym anmälan. Två kor och två kalvar påträffades döda inne i ladugården, en ko var i så dåligt skick att den måste avlivas vid inspektionen och resten av besättningen på ett 20-tal djur var mer eller mindre magra och uttorkade. Kornas bindsel var trasiga och både djur och ladugård var täckta av spillning. (ao)