DELA

Dom för barnmisshandel ändras inte

Åbo hovrätt tar inte upp ärendet med en kvinna som av tingsrätten dömdes för två fall av misshandel mot sin minderåriga dotter. Därmed fastställs straffet på 40 dagar villkorligt fängelse.