DELA

Doktorsvillan får mer tid

Stadsstyrelsen godkände på sitt senaste möte anhållan från kommittén för Doktorsvillans framtid om mer tid för att uppfylla sitt uppdrag. Orsaken är att man vill beakta museibyråns synpunkter och låta stadsarkitektkansliet utarbeta skisser på kommitténs förslag för restaurering av Doktorsvillan samt planera utemiljön.

Nu ska kommittén vara klar den 2 maj. (eh)