DELA

Doktorsvillan behöver plan

En inre restaurering av Doktorsvillan i Mariehamn kräver att man gör en restaureringsplan i samråd med landskapets museibyrå. Att återställa gymnastiksalarna till ursprungligt skick skulle enligt en första grov kostnadskalkyl kosta cirka 130 000 euro och att rusta upp allt cirka en halv miljon. Restaureringsplanen behövs för att ta fram ett slutgiltigt pris.

Det svaret får fullmäktigeledamot Robert Liewendahl (MSÅ) som vill att Doktorsvillan rustas upp för att i framtiden användas som ett västra Mariehamns kulturhus.

Infrastrukturnämnden vill ha ett långsiktigt beslut om hur Doktorsvillan skall hanteras och efterlyser också någon som kan axla ansvaret och stå för driftskostnaderna om byggnaden skall bli kvar i stadens ägo. (tt-s)