DELA

Doktorerar om IT-branschen

FM Jeanette Heidenberg har skrivit en doktorsavhandling i programvaruproduktion som på fredag framläggs vid institutionen för informationsteknologi vid Åbo Akademi.
Den 37-åriga åländskan har skrivit en avhandling under rubriken: Towards Increased Productivity and Quality in Software Development Using Agile, Lean and Collaborative Approaches.
I texten konstaterar hon att dagens programvaruindustri står inför komplicerade utmaningar i en värld där programvara är nästan allstädes närvarande.
– Konsumenten vill ha produkter som är pålitliga, innovativa och funktionella, men samtidigt också förmånliga. Utmaningen för IT-branschen är att skapa mer innovativa lösningar till en lägre kostnad, står det i beskrivningen.
I sin avhandling presenterar Heidenberg forskning som utförts inom företag i IT-branschen med huvudmål att förbättra kostnadseffektiviteten i arbetsmetoderna utan att kompromissa med kvaliteten. (mt)