DELA

DO på möte i Norge

Samarbete och eventuellt framtida informationsutbyte diskuterade Åland diskrimineringsombudsman (DO), Veronica Larpes-Papadopoulou på ett möte i Oslo den 24 september tillsammans med den norska diskrimineringsombudsmannen och norska diskrimineringsnämnden. Båda den norska och den åländska myndigheten för diskriminering påbörjades under år 2006 och är alltså således relativt unga.
I pressmeddelandet skriver DO även att hon senare under veckan kommer att träffa Islands ombudsman och företrädare för det isländska centret för mänskliga rättigheter.Bland annat kommer man att diskutera ”Jämlikhetsåret 2007”.
DO deltar även tillsammans med de andra ombudsmännen i en internationell konferens om de funktionshindrades situation och rättigheter ur ett socialt och jämlikhet perspektiv. Temat för konferensen var att göra arbetet intensivare för lagstiftning på lokal nivå och att underlätta vardagen för funktionshindrade.
Arrangörerna för denna konferens var Centret för mänskliga rättigheter och Reykjaviks Universitet. (ls/ac)